มีรายงานว่า Entain มองเห็นโอกาสในการขายสินค้า PartyPoker