การศึกษาใหม่อ้างถึงว่า igaming เพิ่มรายได้จากอิฐและปูน